Profesionálna a efektívna pomoc v oblasti odškodňovania

TAAK od svojho vzniku v roku 2013 poskytuje služby v oblasti získavania odškodného pre účastníkov dopravných nehôd, ktorí ich dôsledkom utrpeli istú ujmu na zdraví. Tím, zložený z odborníkov, poskytuje služby na vysokej úrovni s viditeľnými a uspokojivými výsledkami.

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby občanom na celom území Slovenskej republiky a vo všetkých krajinách Európskej únie. V spolupráci s advokátskou kanceláriou, s dlhým pôsobením, a mnohými spokojnými klientmi Vám prinášame komplexné služby a plnohodnotný servis. V priebehu piatich rokov našej činnosti sme pomohli úspešne naplniť požiadavky značného množstva spokojných klientov.

TAAK pomáha k získaniu odškodného poskytnutím komplexného servisu, od prijatia a spracovania žiadosti o odškodné až po jeho úspešné nadobudnutie. Našim cieľom a najvyššou prioritou je spokojnosť klienta po všetkých stránkach.

Vedenie, ktoré má čo poskytnúť

Konateľ spoločnosti TAAK

Riaditeľ a zakladateľ spoločnosti pôsobil v rokoch 2006 až 2010 v oblasti zdravotníctva a následne ako obchodný zástupca pre odškodňovaciu spoločnosť. Dlhé roky jeho práce mu priniesli skúsenosti z viacerých oblastí, ktoré zúročil vytvorením firmy TAAK Odškodňovacej spoločnosti v roku 2013. V priebehu piatich rokov sa jeho firma vyprofilovala na prosperujúcu spoločnosť v oblasti odškodňovania poskytujúcu svojim klientom znalosti z viacerých sfér, čím ich požiadavky napĺňa čo najdôslednejšie.