TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o.

a jej obchodní zástupcovia sa riadia predovšetkým týmito zásadami:
  • S klientmi a všetkými spolupracovníkmi TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o., konajú vždy s úctou, profesionálne, čestne a v dobrej viere.
  • Pri rokovaní s klientom sa predstavujú vždy celým menom a uvádzajú názov spoločnosti TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o.
  • Každému klientovi venujú rovnakú starostlivosť na vysokej úrovni.
  • Klientovi radia vždy v jeho najlepšom záujme.
  • Vždy poskytujú klientom a svojim spolupracovníkom pravdivé, úplné a nezavádzajúce informácie.
  • Dodržujú zásady poctivej konkurencie medzi obchodnými zástupcami TAAK Odškodňovacej spoločnosti s.r.o..
  • Nikdy nezneužijú osobné údaje klientov a svojich spolupracovníkov na iné účely ako je práca pre TAAK Odškodňovaciu spoločnosť.