Tlačová správa

Reorganizácia spoločnosti priniesla zásadné zmeny. TAAK Odškodňovacia spoločnosť v uplynulom období prešla niekoľkými zásadnými zmenami, ktorých cieľom je zaradiť efektívne riešenia pre zdokonalenie svojich služieb a prehĺbiť komunikáciu s klientmi.

Zdieľať